Комисс байгуулагдав


МУ-ын Засгийн газар болон БСШУСЯ-наас "Шинэ коронавирусын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд МУБИС-ийн захирлын тушаалаар ажлын  комисс байгуулагдав.