Эрдмийн зөвлөл

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛ

Эрдмийн зөвлөл нь Монгол Улсын Дээд боловсролын тухай хууль, эрх зүйн бусад баримт бичиг,  МУБИС-ийн дүрэм, холбогдох журмын хүрээнд дэд профессор, профессор, хүндэт цол олгох, сургалт, судалгааны чиглэлийг тогтоох, судалгааны төслийн хэрэгжилт, үр дүнг хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

1

Эрдмийн зөвлөлийн дарга

Ж. Батбаатар

МУБИС-ийн ректор, доктор (Ph.D), профессор

2

Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга

Б. Хоролдагва

Эрдэм шинжилгээ, инновацын газрын дарга, доктор (Ph.D), профессор

3

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

С. Амартүвшин

НХУС, Сэтгүүл зүйн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

4

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Д. Соронзон

НХУС, Хөтөлбөрийн албаны дарга, доктор (Ph.D)

5

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

М. Одмандах

НХУС, Сэтгүүл зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор

6

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Ш. Баттөгс

НХУС, Монгол хэлний тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор

7

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Ч. Болдбаатар

НХУС, Түүхийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

8

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Ж. Гэрэлбадрах

НХУС, Түүхийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), профессор

9

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

С. Түмэндэлгэр

НХУС, Нийгмийн ухааны тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

10

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Н. Баярцэцэг

НХУС, Түүхийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

11

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Ш. Цолмон

НХУС, Орос хэлний тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор

12

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Ц. Баасандорж

НХУС, Түүхийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), профессор

13

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Т. Нэмэхжаргал

НХУС, Нийгмийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор

14

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Д. Идэр

НХУС, Түүхийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

15

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

О. Алтангоо

МБУС, Физикийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

16

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Т. Ганбаатар

МБУС-ийн захирал, доктор (Ph.D)

17

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Э. Азжаргал

МБУС, Математикийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

18

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Ц. Батхүү

МБУС, Математикийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), профессор

19

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Ц. Лувсандорж

МБУС, Дидактикийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), профессор

20

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Т. Гансүх

МБУС, Математикийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

21

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Р. Мижиддорж

МБУС, Мэдээлэл зүйн тэнхимийн багш, доктор (Sc.D), дэд профессор

22

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

В. Гүндэгмаа

МБУС, Биологийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

23

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Б. Сандагдорж

МБУС, Математикийн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор

24

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Д. Мөнхжаргал

БоСС-ийн захирал, доктор (Ph.D), профессор

25

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Р. Намжилдагва

БоСС, Боловсрол судлал, арга зүйн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

26

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Г. Галсанжамц

БоСС, Сэтгэл судлал арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)

27

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Г. Өлзийсайхан

БоСС, Боловсролын удирдлагын тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

28

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

М. Хишиг-Ундрах

БоСС, Багшийн хөгжил, сургалт судалгааны хүрээлэн, доктор (Ph.D), дэд профессор

29

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

О. Жаргалсайхан

БоСС, Нийгмийн ажилтан, арга зүйн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

30

 

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Чу. Байгалмаа

БоСС, Тусгай хэрэгцээт боловсролын тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

31

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Г. Бямбацэрэн

БС-ийн захирал, доктор (Ph.D), дэд профессор

32

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Д. Амартүвшин

БС, Математик байгалийн ухааны тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

33

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Д. Ганболд

БС, Монгол хэл, нийгмийн ухааны тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

34

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Г. Бямбатогтох

БС, Бага боловсролын арга зүйн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

35

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

С. Батцоож

ДУТС-ийн захирал, доктор (Ph.D)

36

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Д. Сэрээтэрдорж

ДУТС, Технологийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), профессор

37

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Р. Гоцбаяр

ДУТС, Дизайн зураг зүйн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

38

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Г. Энхсайхан

БТС-ийн захирал, доктор (Ph.D)

39

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

С. Туул

БТС-ийн Биеийн тамирын тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор

40

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

С. Ганцэцэг

БТС-ийн Биеийн тамир, спорт онол арга зүйн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

41

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Ж. Батдэлгэр

СӨБС-ийн Арга зүйн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), профессор

42

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Б. Төртогтох

СӨБС-ийн Арга зүйн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

43

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Л. Ганцэцэг

СӨБС-ийн захирал, доктор (Ph.D), дэд профессор

44

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

Д. Туяа

СӨБС-ийн Арга зүйн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D), дэд профессор

45

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

 

С. Нэргүйцэцэг

Архангай аймаг дахь Багшийн сургуулийн Бага боловсролын тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D)