Манай сургуульд

Элсэн суралцах хүн бүрт зориулав.

Сургуулийн орчноор хамтдаа аялцгаая.

ВИРТУАЛ ТАНИЛЦУУЛГА
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадамжтай, бүтээлч багш боловсролын болон шинжлэх ухааны бусад салбарын мэргэжилтэн бэлтгэх гаргах.

АЛСЫН ХАРАА

Багш боловсролын чанараар Ази тивд өрсөлдөхүйц их сургууль байх.

Шинэ мэдээ
Сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй мэдээ, мэдээлэл
Үйл ажиллагаа
Сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагаа
9
Бүрэлдэхүүн сургууль
42
Тэнхим
11259
Нийт суралцагчид
3224
Ахисан түвшний суралцагч

Тэтгэлэг. Хөнгөлөлт. Буцалтгүй тусламж.

Манай сургуулийн тэтгэлэгт хамрагдан суралцаж буй оюутнуудын сэтгэгдэл

Магадлан итгэмжлэл
Манай сургууль ОУ болон БМИҮЗ сүүлийн жилүүдэд дараах хөтөлбөр мэргэжлүүдийг хамруулсан
6
Хөтөлбөр
Олон улсын магадлан итгэмжлэл
2
Хөтөлбөр
Олон улсын магадлан итгэмжлэл
31
Хөтөлбөр
Дотоодын магадлан итгэмжлэл
Гадаад харилцаа
Хамтын ажиллагаатай сургуулиуд
Дараах улс оронд оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдана
Гадаад хамтын ажиллагаа
Ерөнхий гэрээ 90
Хамтарсан хөтөлбөрийн гэрээ 16
Багш оюутан солилцооны гэрээ 12
Хамтарсан хөтөлбөр

БНХАУ-ын 9 их, дээд сургуультай 14 чиглэлийн 33 мэргэжлээр 2+2, 3+2, 3+2+1 зэрэг хамтарсан хөтөлбөрт хамрагдана.