Оюутны байгууллага, клуб

Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Клубүүдийн зөвлөл

Эрхэм зорилго:

МУБИС-ийн Оюутны Холбооны дэргэдэх Клубүүдийн Зөвлөл нь оюутны клубүүдийн үйл ажиллагааг зангидан удирдаж, оюутнуудын нийтлэг эрх ашиг, сонирхлыг хамгаалж, клубийн системээр дамжуулан хичээлийн бус цагаар оюутан өөрийгөө хөгжүүлэх урлаг, спорт, уралдаан тэмцээн нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд идэвхтэй хамрагдахыг дэмжин ажиллахад оршино.

Клубүүдийн Зөвлөлийн бүтэц

МУБИС-ийн оюутнуудын өөрсдийн идэвх санаачлага, хүсэл сонирхол, мэргэжлээрээ нэгдэж үүсгэн байгуулагдсан дараах оюутны клубүүд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

 1. “Book Story”
 2. “Нур-Алем”
 3. “Volunteer”
 4. “Андууд”
 5. “Төгс аялагч”
 6. “Ноён хүү”
 7. “Y-Peer”
 8. “Залуу удирдагчид”
 9. “SP-ED”
 10.  “Залуу эмэгтэй скаут”
 11.  “Залуу нийгмийн ажилтан”
 12.  “Залуучуудын улаан загалмай”
 13.  “Generation Z psychologists”
 14.  “Бичиг соёл”
 15.  “Судлаач оюутан”
 16.  “Титэм”
 17.  “Vorer”
 18.  “Edelweis”
 19. “Сонирхолтой байгалийн ухаан”
 20.  “Geo tur”
 21.  “Танан”
 22. "Thanks student"