Докторын зэрэг хамгаална

2023.06.28 13:04 Үйл явдал

МУБИС-ийн докторант WU XIANG YU нь “ОЮУТНУУДЫН БИЕИЙН ТАМИРЫН ХИЧЭЭЛД ХАНДАХ ХАНДЛАГЫН СУДАЛГАА (БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр дээд сургуулийн биеийн тамирын мэргэжлийн бус оюутнуудын жишээн дээр)” сэдвээр Боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаална. Хамгаалалт 2023.06.29-нд МУБИС-ийн 1-р байрны 300 тоот танхимд болно.