МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуульд БНСУ-ын Сувоны их сургуулийн профессор Park Jin Woo ажиллалаа

2023.07.11 16:17 Үйл явдал

МУБИС-ийн Тэнхимийн манлайллын хөтөлбөрийн хүрээнд БНСУ-ын Сувоны их сургуулийн “Бизнесийн сургууль”-ийн “Дата сайнс” лабораторийн эрхлэгч, профессор Park  Jin Woo Боловсрол судлалын сургуулийн “Судалгаа арга зүйн тэнхим”-д 2023.07.04-06-ны хооронд ажиллалаа. Тус өдрүүдэд өгөгдлийн шинжилгээний орчин үеийн аргууд, програмын хэрэглээний тухай цуврал семинаруудыг орсон юм.