Улс төр судлалын докторын зэрэг хамгаална

2023.09.14 16:16 Зарлал

МУБИС-ийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Нийгмийн ухааны тэнхимийн докторант Х.Улаан “БНХАУ-ын төрөөс бэлчээрийн талаар баримталж буй бодлогын нөлөөллийг судлах нь” сэдвээр Улс төр судлалын докторын зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИС-ийн хичээлийн 1-р байрны 320 тоот танхимд 2023 оны 09 дугаар сарын 29-ний өдөр 14:00 цагаас болно.

Улс төр судлал, Олон улсын харилцааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл