Фото мэдээ: НХУС-д тэнхим сурталчлах өдөрлөг болж байна

2023.10.13 15:50 Үйл явдал

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн гадаад хэлний тэнхимүүд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж байна. Тус өдөрлөгөөр орон орны соёл, ёс заншил, онцлогийг таниулж, тухайн чиглэлээр суралцахын давуу тал, тэтгэлэгт хөтөлбөр, оюутан солилцооны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч байна.