МУБИС-ийн Дартсын аварга шалгаруулах тэмцээн боллоо

2023.12.20 16:09 Үйл явдал

МУБИС-ийн удирдлагуудын дунд зохион байгуулсан Дартсын тэмцээнд НХУС, БоСС, БТС, ЕБС, ДУТС, МБУС, СӨБС, ЗАА, БаС-ийн 18 тамирчин холимог системээр өрсөлдөн авхаалж самбаа, ур чадвараа сорилоо.

Нийт 9 баг 18 тамирчин оролцсоноос

1-р байр                    НХУС

2-р байр                    ЕБС

3-р байр                    ДУТС

4-р байр                    ЗАА

5-р байр                    БоСС

6-р байр                    МБУС

7-р байр                    БТС

8-р байр                    БаС

9-р байр                    СӨБС тус тус эзэллээ.