Япон улсын Нагояа их сургуулиас МУБИС-ийн оюутнуудад зориулсан тэтгэлэг зарлалаа

2024.02.02 16:31 Үйл явдал

Тавигдах шаардлага: МУБИС-ийн оюутан байх, OEFL iBT score of 79, an IELTS overall band score of 6.0, a TOEIC score of 780, a CEFR average grade of B2, a CET-6 score of 485,

Хугацаа: 2024.03.01-нийг дуустал

Мэдээлэл авах холбоос: https://nupace.iee.nagoyau.ac.jp/en/apply/procedures.html

МУБИС-Гадаад харилцааны алба