ЦЕГ-ын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх газартай хамтран сургалт зохион байгууллаа

2024.02.23 16:18 Үйл явдал

МУБИС-ийн захиргаа, ЦЕГ-ын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх газартай хамтран сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Г.Арсланхуяг явуулж, нийгэмд гарч буй гэмт хэрэг, цахим гэмт хэрэг, гэмт хэргийн шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх арга замын тухай дэлгэрэнгүй танилцуулан, сонсогчдын асуултад хариулсан юм. Сургалтад МУБИС-ийн захиргааны ажилтан, оюутнууд хамрагдлаа.

МУБИС-ТАМГЫН ГАЗАР