ДБСБ-ын ажлын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг баталгаажуулах, дүгнэх ажлын хэсэг МУБИС-д ажиллаж байна

2024.02.29 10:26 Үйл явдал

“Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын 2022-2023 оны хичээлийн жилийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг баталгаажуулах, дүгнэх” ажлын хэсэг өнөөдөр МУБИС-д ажиллаж байна.