Докторын зэрэг хамгаална

2024.04.04 09:09 Зарлал

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант Я.Мөнхсайхан нь “Суралцагчдын  сурлагын амжилт ба шинжлэх ухааны тухай мэдлэгийн  хамаарал” сэдвээр Боловсрол судлалын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална.     

Боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 04 дугаар сарын 8-ний өдрийн 15:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн II байрын 439 тоот өрөөнд болно.    

Боловсрол судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл