Байгууллагын урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн үзлэг өнөөдөр эхэллээ

2024.04.15 11:57 Үйл явдал

МУБИС-ийн багш, ажилтан, алба хаагчдад чиглэсэн байгууллагын урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн үзлэг өнөөдөр буюу 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-наас эхэллээ. МУБИС-ийн Эрүүл мэндийн төвөөс гаргаж буй хуваарийн дагуу Монгол-Японы эмнэлэгт үзлэгийн багцдаа хамрагдана уу. 

Тус хуваарийн эхний ээлжийг багш, ажилтан, алба хаагчдад хүргэсэн болно. Дараагийн хуваарийг багц сонгосон хүмүүст мэдээлэх болно. 

Шинжилгээ өгөхөд бэлтгэх зүйлс: