Докторын зэрэг хамгаална

2024.04.23 13:15 Зарлал

МУИС-ийн ШУС-ийн НУС-ын Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимийн докторант WULANTUYA (Улаантуяа) “Өвөр Монголын Өөртөө Засах орны монгол хэлт тогтмол хэвлэлийн судалгаа” сэдвээр сэтгүүл зүйн доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2024 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 14:00 цагт МУБИС-ийн Хичээлийн I байрны 205 тоот танхимд болно.

Сэтгүүл зүйгээр докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл