ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

2024.06.04 13:59 Зарлал

Улс төр судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал болно.

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант Liu Siqingaowa “Бүс ба зам санаачилгыг зүүн хойд азид хэрэгжүүлэх боломжид хийсэн судалгаа”  сэдвээр докторын зэрэг хамгаална. Хуралдаан 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдөр 14:00 цагт МУБИС-ийн хичээлийн 4-р байрны 304 тоот танхимд болно.