ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

2024.06.14 13:33 Зарлал

        МУБИС-ын докторант Алтангэрэл овогтой Эрдэнэзүрх нь “Бүжгийн дэг зохиомж, уран сайхны дүрийн судалгаа (Монгол улс ба БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны тайзны бүжгийн жишээн дээр) ” сэдвээр Урлаг судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах Дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны 6-р сарын 24-нд 09:00 цагт МУБИС-ын Дүрслэх Урлаг Технологийн Сургуулийн 5 дахварт  507 тоот Хурлын өрөөнд болно.

Соёл урлаг судлалын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл