ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

2024.06.18 10:44 Зарлал

МУБИС-ийн докторант (JIN,GANG) Хайчингийн Жинганы “Хархорум хотын ваар, шаазан урлалын судалгаа (1220-1388)” сэдвээр Урлаг судлалын доктор (Ph.D) зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2024 оны 07-р сарын 01-ны 09:00 цагт МУБИС-ийн 7-р байрны 507 тоот танхимд зохион байгуулна.

Соёл, урлаг судлалын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл

дэд зөвлөл